MSS-MediXen

Výpočet, modelace a predikce úhrad

Mějte přehled o produkci, úhradách a všech souvisejících nákladech.

MIS-CFM

Rozpouštění, kalkulace

Kalkulujte náklady i výnosy, rozpouštějte je, vyhodnocujte.

MIS-CFM

Vizualizace

Kontrolujte stav rychlým pohledem na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI's) a dashboardy.

MIS-CFM

Analýza, plánování, reporting

Porovnávejte skutečnost s plánem, uskutečňujte změny.

Čím se zabýváme

Byznys

Již řadu let dodáváme firmám a jejich manažerům z nejrůznějších odvětví průmyslu, obchodu a služeb nástroj v podobě MIS-CFM. Jedná se o komplexní „business inteligence“ systém umožňující nejen analyzovat data skutečnosti, ale především plánovat a rozhodovat se s přehledem v krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé perspektivě. To vše v prostředí jim dobře známé tabulkové aplikace Microsoft Excel. Systém je přitom modulární a aplikovatelný prakticky na jakoukoliv oblast (finance, investice, prodej, výroba, personalistika, sklady aj.). Máme bohaté zkušenosti s čerpáním dat z různých typů ERP systémů, příkladem může být SAP, Helios, Qi či Eso9.

Zdravotnictví

Připravili jsme řešení šité na míru nemocnicím a poliklinikám s názvem MSS-MediXen (s případnou nadstavbou MIS-CFM). Není pro nás problémem rozpočet výnosů od jednotlivých ZP na úroveň klinik (primariátů), nákladových středisek, nebo kupříkladu IČP. Díky ztotožnění nákladů se středisky a jejich následnému rozpuštění jsme schopni měřit efektivitu až na úroveň jednotlivých hospitalizačních případů. Známe odpovědi i na otázky týkající se různých typů úhrad, jako je například globální paušál, výkonový způsob úhrady, DRG, ISÚ, apod. Při rozpouštění úhrad bereme v potaz nejen vyhlášku VZP, ale především individuálně uzavřené dodatky.

Konzultace, poradenství

Dlouhodobě pomáháme našim klientům v oblasti analýzy dat, plánování, definicí metrik pro klíčové ukazatele a vyhodnocování získaných údajů. V našich řadách jsou zkušení ekonomové, specialisté na controlling, IT odborníci, programátoři, vývojáři, i lektoři pro Microsoft Excel a VBA. Pro zdravotnická zařízení navíc nabízíme expertní konzultace v oblastech problematiky úhrad a vykazování zdravotní péče, a především pak v oblasti DRG kódování.

Vlastní rozvoj „self made“

Neposkytneme Vám pouze software na klíč, ale zpřístupníme celé „know-how“ OLAP technologie Palo. Naučíme vás stylově plavat v moři dat a hladce proplouvat mezi datovými kostkami. Rovněž o nasazení MIS-CFM se můžete pokusit sami, a dopřát si tak pocit nezávislosti, hlubšího i širšího pochopení souvislostí, stejně jako prosté radosti z nově vznikajícího řešení. Lidé podílející na jeho vývoji budou mít k němu bližší vztah i zodpovědnost.

Školení

Plánování v manažerském systému CFM

Webinář zdarma na téma plánování přímých výnosů a nákladů, rozdělení a úprav výnosů a nákladů po střediscích, přenosu plánů a vyhodnocování jejich plnění.

Práce s reporty v manažerském systému CFM

Webinář zdarma na téma tvorby a úpravy reportů CFM, práce s datovými kostkami, hromadných úprav, rotace dimenzí a pokročilého ovládání CFM.

Práce se systémem MediXen-Model

Webinář zdarma na téma výpočtu, predikce a optimalizace úhrad od zdravotních pojišťoven, rozpouštění výnosů a nákladů, modelace úhrad a plánování.

Rozhodujte s přehledem

Jednoduše

Díky uživatelské prostředí v aplikaci Microsoft Excel je systém intuitivní a snadno ovladatelný.

Komplexně

Analýza, plánování i reporting je na jednom místě, s okamžitou odezvou a respektováním struktury a vazeb jednotlivých dimenzí.

Spolehlivě

Máme spokojené zákazníky z nejrůznějších oborů činnosti a aktivní víceletou spoluprací.

Srozumitelně

Předložíme vám smysluplné, potřebné informace, s ohledem na roli, potřeby a práva uživatele.

Efektivně

Očekávejte rychlé výsledky s nízkými náklady, minimálními riziky a krátkou dobou implementace.

Neomezeně

Systém je otevřený pro uživatele, administraci i vlastní rozvoj, nabízí možnost připojení dalších datových zdrojů.

Manažerský informační systém (MIS) – CFM

CFM (Corporate Financial Management) je komplexní manažerský informační systém (MIS) postavený na platformě datových kostek (OLAP) technologie Palo, která svými vlastnostmi splňuje veškeré nároky požadované od moderních systémů Business Intelligence a Performance Management. CFM je řešením pro všechny podnikové obory a oblasti, kde už běžný Excel nestačí a je na místě ho obohatit o flexibilní databázové prostředí.

Plánujte v multidimenzionálním prostředí společně s náhledem na data skutečnosti aktualizovaná z vašeho informačního systému a flexibilně reportujte v jednotném controllingovém systému.

Zautomatizujte výnosové, úplné nákladové, skutečné i plánované kalkulace. Rozpouštějte náklady (syntetického účtu) na definovanou strukturu středisek dle pevného klíče, a to v rámci jak účetního, tak manažerského okruhu.

Vytvořte si na míru vlastní manažerský kokpit se všemi důležitými informacemi z prodeje, nákladovosti, cash flow, personální agendy, nebo třeba logistiky.

Přínosy MIS-CFM

 • uživatelům stačí k ovládání znalost aplikace Microsoft Excel či webového prohlížeče
 • odstranění nekonzistentních systémů tabulek
 • redukce času potřebného pro průběh plánovacího cyklu až o 75 %
 • zkrácení času potřebného pro reporting až o 60 %
 • jediná data, srozumitelná a přehledná, pro všechny uživatele
 • zpřehlednění manažerských informací
 • velmi snadná tvorbu verzí vývoje a scénářů
 • rychlé a včasné podklady pro rozhodnutí
 • otevřenost dalšímu rozvoji a jednoduchá udržovatelnost

Přečetl jsem si o MIS-CFM vše.

Vyzkoušet

Manažerský a simulační systém (MSS) – MediXen

Manažerský a simulační systém (MSS) MediXen je komplexní manažerský informační systém pro podporu řízení klíčových oblastí provozu zdravotnického zařízení. Základem systému je modul Zdravotní péče umožňující nastavení výchozích parametrů poskytování péče a její vyhodnocování. Dalšími (volitelnými) moduly jsou moduly Finance, Hospitalizační statistika, Personalistika, Logistika, Preskripce a Operační sály. Součástí MSS MediXen je kvalifikovaná zákaznická podpora. Naši odborníci vám poradí s používáním systému i vyhodnocováním informací.

Přínosy MSS-MediXen

 • plánování a rozbor ekonomické a provozní výkonnosti
 • stanovování optimálních parametrů plnění objemu a struktury zdravotní péče
 • výpočet, simulace a predikce úhrad dle úhradové vyhlášky a smluv s pojišťovnami
 • modelace ekonomických dopadů organizačních a legislativních změn
 • přiřazování nákladů a výnosů k případům a střediskům podle zvolených alokačních klíčů
 • rychlý přepočet výstupů podle pravidel jiného období či úhradového režimu
 • argumentačně podložené jednání o úhradových dodatcích a kontrole vyúčtování se zdravotními pojišťovnami
 • snadné vytváření vlastních manažerských sestav

Přečetl jsem si o MSS-MediXen vše.

Vyzkoušet

O nás

Naše společnost se již řadu let zabývá podporou řízení a manažerského rozhodování. Spolu s našimi zákazníky vytváříme a zavádíme systémy, které pokrývají kompletní řízení firmy bez ohledu na její velikost nebo obor. Při realizaci našich projektů využíváme nové moderní přístupy k řízení, ale také dlouholeté know how z mnoha realizovaných projektů. Firmu tvoří odborníci s unikátními zkušenostmi a znalostmi v různých oblastech.

„Naším cílem je být dlouhodobě stabilní společností, s dobrou pověstí,
která poskytuje vysoce expertní služby v oblastech našeho působení.“

RNDr. Václav Vohanka, ředitel společnosti

0
let zkušeností
0
MIS pro byznys
0
MSS pro zdravotnictví
0
uživatelů

Zákazníci

Kontakt

Adresa

Sefima s.r.o., Lesní 461/41, 460 14, Liberec

Telefon

+420 777 022 268

E-mail

sefima@sefima.cz