Od: administrátor Zap: Listopad 13, 2018 Kategorie: Novinky Komentáře: 0

V současné době připravujeme pro naše zdravotnické zákazníky Modelaci úhrad (dle Úhradové vyhlášky) pro následující rok.

Prvním krokem by měla být úvaha nad vstupními parametry, které modelaci ovlivňují, a to zejména:

a) Podle jaké datové základny bude rok 2019 probíhat => dle r.2017 nebo dle r.2018 (chybějící měsíce budou doplněny rokem 2017)
b) Referenční hodnoty pro výpočet AMB, Případ.paušálu, Úhrady vyjmuté z příp.paušálu => Výše ref.hodnot by měla korespondovat se skutečným vyúčtování roku 2017. V případě, že není vyúčtování ještě uzavřeno, je na zvážení, zda s modelací počkat (než budou k dispozici relevantní hodnoty), nebo udělat simulaci dle vlastního odhadu ref.hodnot => Záleží k jakému účelu bude modelace sloužit.

Modelace úhrad by měla sloužit jako podklad pro přípravu rozpočtu na rok 2019, může však plnit i úlohu variantního plánování, kdy potřebujeme zhotovit různé varianty, např.

  • Optimistický plán (plnění CM, PP, bodů AMB na 100%)
  • Pesimistický plán (např. plnění CM, PP, bodů AMB na 93%)
  • Reálný plán (plnění CM, PP, bodů AMB na 97%)

Výhodou softwarové modelace je úspora času, minimální chybovost (proti ručním výpočtům) a přesnost výpočtu (nastaveného podle pravidel Úhradové vyhlášky).