Od: administrátor Zap: Září 05, 2017 Kategorie: Novinky Komentáře: 0

Společnost SVS a.s. využívá systém CES již téměř 10 let za účelem centralizace a zjednodušení sběru informací o veškerých svých smlouvách, jejichž schvalování je v programu zajištěno kontrolním mechanismem ověření uživateli s různými úrovněmi pověření. Součástí jsou vedle standardních funkcí jako tisky průvodek, reportovací služby či editace číselníků i pokročilejší funkce globální správy příloh, chatu uživatelů, funkce opravných návrhů pro chybná zadání, předávání uživatelských účtů v případě dovolených či automatické vytváření smluv z propojeného poštovního systému. V současné době probíhá po letech běhu CES a velkém množství postupných požadavků na změny procesního modelu náhrada logiky rozhodovacího jádra programu za účelem jeho zrychlení a zefektivnění dalších úprav. V rámci tohoto procesu jsou také realizovány poslední změny procesního modelu a úpravy různých funkcionalit pro vylepšení uživatelského prostředí a práci s programem.