Školení – Práce se systémem MediXen-Model

Typ školení

 • Webinář

Obsah

 • Možnosti výpočtů úhrad od zdravotních pojišťoven dle různých segmentů zdravotní péče, včetně modelací

Témata

 1. Předpokládané úhrady od zdravotních pojišťoven
  • a) Výpočet úhrad
  • b) Predikce úhrad
  • c) Optimalizace úhrad
 2. Výnosy a náklady
  • a) Varianty rozpouštění výnosů
  • b) Varianty rozpouštění nákladů
  • c) Nastavení účtů pro rozpouštění variabilních nákladů dle kategorií
  • d) Možnosti nastavení rozpouštění režijních nákladů
  • e) Sledování výnosů a nákladů pomocí funkce „Rozbor produkce“
   • – výnosy a náklady produkce zdravotní péče celkem za nemocnici
   • – přehledy o rentabilitě DRG za celou nemocnici
   • – analýza výnosů a nákladů dle pojišťoven, segmentů péče, článků organizační struktury, odborností, DRG případů, výkonů…
 3. Modelace úhrad, plánování
  • a) Tvorba verze plánu dle vybraných úhradových pravidel a období (předchozí rok, referenční rok)
  • b) Úprava verze plánu úhrad dle středisek, pojišťoven, segmentů péče aj.
  • c) Plán variabilních nákladů (navýšení/snížení dle změn v úhradovém plánu)

Cena

 • zdarma

Přihláška